Psychoterapia dla dorosłych dzieci alkoholików- przydatne informacje

Rozłożenie skrótu dda oznacza dorosłe dzieci alkoholików. Wbrew pozorom są to ludzie, którzy często potrzebują większego wsparcia w zakresie psychoterapii oraz pomocy psychologicznej niż sam uzależniony od napojów alkoholowych rodzic, którego nałóg odbija się w sporym stopniu na dzieciach. Dzieje się tak przede wszystkim w rodzinach, w jakich maluch praktycznie od urodzenia przebywa oraz wychowuje się w otoczeniu osoby uzależnionej od napojów alkoholowych.

Psychoterapia DDA Łódź

Jak wiadomo, jest to substancja psychoaktywna, która posiada znaczny wpływ na postępowanie oraz postrzeganie rzeczywistości przez uzależnionego. systematycznie alkoholizujący się rodzic zatraca wartości i wskutek tego nie może przekazać ich swoim pociechą, nie umie i nie zdoła wykształcić w nich prawidłowej percepcji a także umiejętności empatii, tym samym dorosłe dzieci alkoholików niejednokrotnie mają ogromne problemy z okazywaniem oraz przyjmowaniem uczuć, zrozumieniem innej osoby, empatycznym nastawieniem do osób, z jakimi współegzystuje każdego dnia.

Psychoterapia DDA Łódź

Na ratunek przychodzi psychoterapia dda Łódź, jaka proponuje kompleksowe wsparcie współuzależnionym. Psychoterapia zapewnia nie tylko odizolowanie się od szkodliwych modeli życia rodzinnego, wyniesionych z domu, lecz także właściwe i bazujące na obustronnym zaufaniu relacje z innymi ludźmi. W niektórych sytuacjach, jak uzależniony kończy z nałogiem i podejmuje się leczenia, psychoterapia posiada również zbawienny wpływ na odbudowanie stosunków rodzinnych, które do tej pory były niemożliwe. Decyzja o podjęciu psychoterapii powinna być samodzielna, gdyż tylko wtedy ma szansę być skuteczna, lecz powinna być popierana przez bliskie osoby, którzy w czasie jej trwania są największym wsparciem dla współuzależnionego, który chce zacząć nowe życie a także pozbyć się piętna bycia dzieckiem osoby uzależnionej. Przeprowadzona od początku do końca terapia to okazja na zwyczajną i szczęśliwą przyszłość.

Źródło: psychoterapia dda łódź